شب آرزو ها. . .

 

امشب تمامِ آیینه ها را صدا کنید

 

وقت اجابت است ، رو به سوی خدا کنید

 

ای دوستانِ با آبرو ، در نزد حق

 

در لیله الرغائب منِ "دیوانه" هم دعا کنید

 

 

 

 

/ 5 نظر / 16 بازدید
r&r

آقا سعید ماهم دعاکنید[گل][گل]

ایدا

قالبت خیلی خوشمل شده[تایید]

زهرا

التماس دعا[گل]

مرادعیسوند

مهربانی باغ سبزی است که از روزنه پنجره ها باید دید؛ مهربان؛ حالا که آمده ای،چترت را ببند. در ایوان این خانه هم جز مهربانی نمی بارد