فروغ. . .


“رفتن” !

رفتن که بهانه نمیخواهد ،
یک چمدان میخواهد از دلخوریهاى تلنبار شده و گاهى حتى دلخوشیهاى انکار شده …
رفتن که بهانه نمیخواهد وقتى نخواهى بمانى ، با چمدان که هیچ بى چمدان هم میروى !

“ماندن” !

ماندن اما بهانه مى خواهد ،
دستى گرم، نگاهى مهربان، دروغهاى دوست داشتنى،
دوستت دارمهایى که مى شنوى اما باور نمى کنى،
یک فنجان چاى، بوى عود، یک آهنگ مشترک، خاطرات تلخ و شیرین …

وقتى بخواهى بمانى ،
حتى اگر چمدانت پر از دلخورى باشد خالى اش مى کنى و باز هم میمانى …

آرى ،
آمدن دلیل مى خواهد
ماندن بهانه
و رفتن هیچکدام ……

/ 2 نظر / 3 بازدید
پریسا

سلام به وبلاگتون سرزدم واقعااااااااااااازیبابود

آیدا

عااااااااااااااااااللللللللللللللللیییییییییییییییییی بود