فقط تو میفهمی. . .

  اگه بری شعرای من ، دیگه مخاطب ندارن
می خوای بری نگاه بکن ، ببین گلا تاب ندارن       ببین خدا رو خوش میاد ، که عشق من بی خونه شه
"دیوونته" دلم می خوای ، بیشتر از این "دیوونه" شه       ببین خدا رو خوش میاد ، من بمونم بدون تو
می خوام تمومش بکنم ، زندگی رو به جون تو       بازم باید آب بریزم ، پش تو چون مسافری
اما بدون منتظره ، اینجا همیشه شاعری  

/ 0 نظر / 21 بازدید