میدونم، برات کمم. . .


تو نمی خواهی عزیزت بشوم، زور که نیست
یا نگاهم بکند چشم تو، مجبور که نیست
شده یک روز بیایی به دلم سر بزنی ؟
با توام...! خانه ی تنهایی من دور که نیست 
آنکه با دسته گلی حرف دلش را میزد
پر درد است، ولی مثل تو مغرور که نیست
نازنین! عشق که نه، اخم شما قسمت ماست
عاشقی های تو با این دل رنجور که نیست
تو مرا دیدی و از دور به بیراهه زدی
تو نگو نه؟؟؟ دل "دیوانه" ی من کور که نیست
خواستم دل بکنم از تو ولی حیف نشد
لعنتی غیر تو با هیچ کسی جور که نیست
مشکل اینجاست نگفتی تو به من؟؟؟ می دانم
تو نمی خواهی عزیزت بشوم ... زور که نیست

/ 0 نظر / 18 بازدید