خاص . . .


هر چه بیشتر بدانیم و آگاهی به دست بیاوریم
کمتر قادر به زندگی کردن با دیگری هستیم
هر چه بیشتر می آموزیم ، 
بیشتر باید در انتظار یک زندگی خالی و تنها باشیم . . .

ریچارد باخ

/ 4 نظر / 17 بازدید
ازجنس دیگر

_______@@@________@@_____@@@@@@@ ________@@___________@@__@@@______@@ ________@@____________@@@__________@@ __________@@________________________@@ ____@@@@@@___وبلاگت خیلی قشنگه______@@ __@@@@@@@@@__@@@@@@@_________@@ __@@____________منتظر حضور گرمت_______@@ _@@____________@@@@@@@@@@_____@@ _@@____________ هستــــــــم ___@@@ _@@@___________@@@@@@@______@@ __@@@@__________@@@@__________@@ ____@@@@@@_______________________@@ _________@@_________________________@@ ________@@___________@@___________@@ ________@@@________@@@@@@@@@@@ _________@@@_____@@@_@@@@@@@ __________@@@@@@@ ___________@@@@@_@ ____________________@ ____________________@ _____________________@ ______________________@ ______________________@____@@@ ______________@@@@__@__@_____@ _____________@_______@@@___@@ ________________@@@____@__@@ _______________________@ ______________________@ وسیله هم برات گذاشتم بهم سر بزنی منتظرتم °°°°°°°°°°°°|/ °°

عاطفه

متن بدی نبودتصویرشو دوس داشتم ولی اگه ماهیش قرمز بود اگه میخوای جمله های مفید وزیبا بذاری از جبران خلیل جبران یا دکتر شریعتی یاآنتونی رابینز بذار زیبا هستن.امیدوارم از نقدم ناراحت نشی از خواهر بزرگت.....

همسفر جاده دلتنگی

کوه خم می شد اگر جای تو بود آنسان که تو صاحب همچین سری سنگین به روی شانه ای «جواد منفرد»