دیوونه ی خنده هاتم. . .


وقتی می خندی تمام قندهای عالم در دلم آب می شود . . .
لبخند شیرینت پایان روزگار تلخ این "دیوانه" است !  

/ 2 نظر / 40 بازدید
نرگسی

گگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگ چه خوب شده