دلت برام تنگ میشه. . .

 

میخوای من بی تفاوت شم، نباشم پیشت هر جایی
هنوز داغ تنت انگار، نمیفهمی که تنهایی


میگی احساس ما با هم، یه دنیا فاصله داره
یه پای عشق می لنگه، یه جایی جات میذاره. . .

 

 

 

/ 0 نظر / 6 بازدید