امیر دیوانگان. . .

 

هـــــــر نفـــس ، درد اســـت که میکشـــم !!!


ای کــاش یا بـــــــــــودی ، یـــــا اصـــلا نبودی !!!


ایـــــن که هســـتی و کنــــارم نیســــتی ،


"دیـــــــــوانه" ام میکنــــــــــد . . .

 

   + saeed - ٩:٢٠ ‎ب.ظ ; ۱۳٩۳/۱۱/۱٧