دختر است و عشق هایش. . .

 

دختر خلقـــــــــت عجـــیبــی اسـتــــــــ !

چشــــم هــایــش را کــه مــیبنــدی،

دیــد دلــش بــیشتــر مــی شــود. . .

دلــش را کــه مــی شــکنــی،

باران لــطـافتـــ از چــشمــ هــایش ســرازیــر. . .

انــگار درسـتــــ شــده تــا. . .

روی عـشـق را کــم کــند. . .

 

   + saeed - ۱٢:٥٢ ‎ب.ظ ; ۱۳٩۳/۱۱/٢