آسمانم. . .


اگر تو نبـــودی،
مــن بی دلـــیل ترین اتفـــاق زمیـــن بــودم. . .
اما تو هـــستی و،
مـــن محکـــمترین بهانه ی خلقت شـــدم. . .


 

   + saeed - ٩:٢٢ ‎ب.ظ ; ۱۳٩۳/۱٠/۳٠