غصه نخور، خودم آتیششون میزنم. . .


بـــاد، ورقــــه هــــای دفـــتــــر شــــعــــرم را بـــا خــــود بــــرد!
فـــــردا. . .
تـــــمــــام شـــــهـــــر. . .
عـــــاشـــــقـــــت مـــیــــشــــونــــد . . .


   + saeed - ٧:۳٥ ‎ب.ظ ; ۱۳٩۳/۱٠/٢٧