دعای نماز صبح من. . .


یعنـــے می شود روزے برسَـــد کـــــه بیایــے. . .

مــَرا در آغــــوش بگیری، بخواهم گله کُــــنَم. . .

بگویے هیــــــس. . .

همه کابـــوس ها تمـــــــام شد . . .

بَــراے همیشه مالـــــه مَــن شُـدے "دیوونه"


   + saeed - ٤:٢٢ ‎ق.ظ ; ۱۳٩۳/۱۱/٢٦