مطمئنم. . .


شاید امروزدستاتو بهم ندی و نگام نکنی
اما مطمئنم یه روز روی قبرم دست میکشی و خیره میشی به اسم روش
شاید امروزسکوت کنی و جوابی به نامه هام ندی
اما مطمئنم یه روز سرقبرم برای دقایقی هم که شده باهام حرف میزنی
چه شوقی دارم ان روز. . .
و چه شوقی دارم برای انروز. . .


   + saeed - ۸:٥٢ ‎ب.ظ ; ۱۳٩۳/۱٠/٢٥